PROJEKTY

01

David a mama kreslia

Vzácne spoločné chvíle Ildikó a jej syna Davida, ktorých výsledkom je séria originálnych kresieb. Aj v prípade Ildikó a Davida jablko nepadlo ďaleko od stromu.

02

David a mama maľujú

Po trénovaní kresby sme sa rozhodli začať pracovať s farbou. David preniesol svoj spontánny prejav a predstavivosť do rytmov farebných plôch.

03

Palormapok

To nie je žiadne tajomé eskimácke slovo, ale názov spoločného projektu Ildikó Pálovej, Mareka Ormandíka a Mariána Pokrivčáka.

04

Sigillum

Šahy sú malé, dvojjazyčné mesto, ovplyvnené rôznymi kultúrami. Možno aj preto je tu priaznivá klíma na prijímanie rôznych foriem umenia podľa možnosti bez hraníc.

Ildikó Pálová

Email

ildikopalovaart

@gmail.com

ŽIJE VO

Viedeň, Rakúsko

TELEFÓN

+43 676 4815926

+421 903 649 249