KURÁTOR

Phdr. Ivan Jančár pripravil vyše 100 výstav, publikoval viac ako 20 kníh a napísal množstvo textov o výtvar-nom umení.

PhDr. Ivan Jančár

Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach, vyštudoval vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. Od roku 1983 pracoval ako kurátor modernej grafiky, kresby a ilustrácie v Galérii mesta Bratislavy. V roku 1998 bol vymenovaný za jej riaditeľa. Pripravil viac ako 100 výstav na Slovensku i v zahraničí, publikoval 20 kníh a množstvo článkov o slovenskom a medzinárodnom umení. Zúčastnil sa na viacerých workshopoch a kolokviách (Brno, Viedeň, Štrasburg a iné). V roku 1996 vyhral konkurz na pobyt v Múzeu moderného umenia v Oxforde, v roku 1997 získal Fulbrightovu cenu na pobyt v USA. Od roku 1993 je súdnym znalcom pre výtvarné umenie 20. storočia a súčasné umenie. V rokoch 2003 a 2004 bol expertom Európskej komisie pre kultúru so sídlom v Bruseli v Belgicku. Je členom medzinárodného združenia výtvarných teoretikov AICA. V roku 2005 dostal Cenu Martina Benku. V roku 2012 mu taliansky prezident udelil Rad talianskej hviezdy.

Kontakt